Tradycja Debaty oksfordzkiej w Polsce sięga już – lub dopiero - ćwierć wieku wstecz. Wtedy to prof. Zbigniew Pełczyński sprowadził ją tu z Wielkiej Brytanii, i z miejsca stały się ważnym narzędziem dydaktycznym
w założonej w 1994 r. Szkoły Liderów. Początkowe lata jej funkcjonowania w Polsce to etap pewnej fascynacji, swoiste zasiane ziarno, które za sprawą osób zaangażowanych początkowo w jej popularyzację i tych, które miały możliwość poznania jej jako narzędzia dydaktycznego zaczęło kiełkować z okładem 10 lat później. XXI wiek jest tym, kiedy debaty w Polsce zaczynają żyć, popularyzować się a coraz większa grupa osób zauważa w niej cenne narzędzie, które w rekach skutecznego dydaktyka (chciałoby się rzec z wieloletnim doświadczeniem) mogą wielopłaszczyznowo uczyć młodych ludzi umiejętności logicznego myślenia, formułowania swoich myśli
i klarownego ich wygłaszania. I tak w 2000 roku w Warszawie przeprowadzono pierwszą Warszawską Ligę Debat Oksfordzkich, zaś w 2002 roku w Krakowie pierwszą "Szkołę Debaty". Na pomysł organizacji dyskusji w tej formie wpadały kolejne ośrodki – w 2009 roku powstał Śląski Turniej Debat Oksfordzkich natomiast w poznańskich szkołach rozpoczęły się warsztaty prowadzone przez Janka Piosika – poźniejszego twórcę Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Nie można też nie wspomnieć o prężnie działającej od 2012 Tarnowskiej Lidze Debatanckiej.

Właśnie, Mistrzostwa. To one były pierwszym turniejem, na którym mogły spotkać się drużyny z całej Polski. Pierwsze odbyły się w 2013 roku i z każdym kolejny sukcesywnie wzrastały – zarówno pod względem rozmachu wydarzenia jak i ilości drużyn. Niezaprzeczalnie było i jest to najważniejsze debatanckie wydarzenie wśród szkół średnich. Jak ze wspomnianego zasianego ziarna wyrastają całe pola zbóż, tak z na kanwie opisywanych turniejów zaczęły powstawać grupy osób zapalonych ideą podnoszenia jakości debaty w Polsce i promowaniem systemu dyskusji, który ich połączył. Idąc początku Królewskim mieście było to Krakowskie Stowarzyszenie Mówców – jeden ze skromnych organizatorów Akademickich Mistrzostw, ale też ogólnopolskiego turnieju "Polska Między Wschodem a Zachodem", oraz wspominanej już Szkoły Debaty. W Poznaniu była to Fundacja G5, która od czwartej edycji organizuje Mistrzostwa, ale także lokalne inicjatywy jak choćby Wielkopolski Turniej Debat. Tarnów ma prowadzące tamtejszą ligęStowarzyszenie Nowe Przestrzenie, w Mieście Stołecznym z kolei w ten sposób powstała inna Fundacja – Nowy Głos, która prowadzi Warszawską Ligę Debatancką. Debatami Oksfordzkimi zainteresowały się też publiczne instytucje. W 2015 roku IPN przeprowadził swój własny turniej debat historycznych, angażujący jak narazie największą ilość szkół w historii. Choć tej skali utrzymać się nie udało, Instytut Pamięci Narodowej wciąż jest aktywnym organizatorem tego rodzaju dyskusji. Zapaleńców debatanckich wciąż przybywa a zainteresowanie nimi zatacza coraz szersze kręgi. W całej Polsce pojawiają się kolejne konkursy, turnieje i ligi oparte na formule Oksfordzkiej. Na tę chwilę są to głównie projekty przeznaczone dla szkół średnich choć poza nimi debaty pojawiały się oczywiście również na uczelniach, nigdy jednak w sposób znaczący i kompleksowy. Nadszedł czas, by to zmienić i również wśród akademików zaszczepić na dobre tę szczytną ideę.