O projekcie

Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich to ogólnopolski projekt naukowo-edukacyjny, który stawia na rozwój wystąpień publicznych, umiejętności retorycznych, argumentacji oraz krytycznego myślenia. Projekt kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie debaty oksfordzkiej jako innowacyjnego i wielowymiarowego narzędzia dydaktycznego.

Debata Oksfordzka

Idea debat oksfordzkich jest oparta na chęci toczenia merytorycznych sporów, w których obie strony mają równe prawa i możliwości zaprezentowania swojego stanowiska. Debaty mają rozwiać świadomość wielopłaszczyznowości świata, uczyć krytycznego i kreatywnego podejścia do problemów oraz podnosić jakość i etykę debaty publicznej Polsce.

Właśnie na takim systemie wartości oparliśmy wszystkie założenia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

 

Debata oksfordzka

 

Idea debat oksfordzkich jest oparta na chęci toczenia merytorycznych i kulturalnych sporów na argumenty, w których obie strony mają równe prawa i możliwości zaprezentowania swojego stanowiska. Debaty mają rozwiać świadomość wielopłaszczyznowości świata, uczyć krytycznego i kreatywnego podejścia do problemów oraz podnosić jakość i etykę debaty publicznej Polsce.

Właśnie na takim systemie wartości oparliśmy wszystkie założenia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

 

Budowa środowiska

 

W ramach każdej trwającej przez cały rok akademicki edycji projektu odwiedzamy większość ośrodków debaty w Polsce. Przedstawiciele uniwersytetów i organizacji wykorzystujących formułę oksfordzką u siebie pracują przy Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich sędziując, szkoląc studentów i pomagając w organizacji turniejów eliminacyjnych. Środowisko debat w Polsce i rowój współpracy pomiędzy regionalnymi ośrodkami debaty jest filarem naszej działalności.

 

Promocja nauki

 
 

Dzięki praktycznemu upowszechnianiu nauki, rozwija
wśród uczestników niezwykle przydatne w społeczeństwie umiejętności
komunikacyjne.

Mistrzostwa obejmują swoim zasięgiem większą część
Polski, stanowiąc pewnego rodzaju uzupełnienie oferty naukowej i
edukacyjnej dostępnej na uczelniach wyższych w zakresie rozwiania
kompetencji miękkich.

 

Rywalizacja

 
 

Mistrzostwa to okazja do obok wymiaru edukacyjnego, doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności z drużynami z całego kraju. Bogata oferta turniejów regionalnych, eliminacji centralnych i schemat pucharowy Wielkiego Finału daje każdemu możliwość kompleksowego sprawdzenia swoich umiejętności.