O projekcie

Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich to ogólnopolski projekt naukowo-edukacyjny, który stawia na rozwój wystąpień publicznych, umiejętności retorycznych, argumentacji oraz krytycznego myślenia. Projekt kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie debaty oksfordzkiej jako innowacyjnego i wielowymiarowego narzędzia dydaktycznego.

Debata oksfordzka

Idea debat oksfordzkich jest oparta na chęci toczenia merytorycznych sporów, w których obie strony mają równe prawa i możliwości zaprezentowania swojego stanowiska. Debaty mają rozwiać świadomość wielopłaszczyznowości świata, uczyć krytycznego i kreatywnego podejścia do problemów oraz podnosić jakość i etykę debaty publicznej Polsce.

Właśnie na takim systemie wartości oparliśmy wszystkie założenia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

Budowa środowiska

Rozwój współpracy pomiędzy regionalnymi ośrodkami debatanckimi jest jednym z naszych celów. Dlatego w ramach każdej edycji projektu odwiedzamy co najmniej kilka ośrodków debatanckich w Polsce. Staramy się tym samym stworzyć możliwość wymiany doświadczeń i przyjazne warunki dla dalszego rozwoju społeczności.

Współpracujemy również z przedstawicielami środowiska naukowego, żeby krzewić ideę debat oksfordzkich na uczelniach wyższych w Polsce.

Wsparcie nauki

Projekt rozwija wśród uczestników niezwykle przydatne w społeczeństwie umiejętności komunikacyjne. Mistrzostwa stanowią uzupełnienie oferty naukowej i edukacyjnej dostępnej na uczelniach wyższych w zakresie rozwiania kompetencji miękkich.

Dzięki naszej stałej współpracy ze środowiskiem akademickim rozwijamy nasz format pod okiem grupy doświadczonych naukowców. 

Rywalizacja

Mistrzostwa to nie tylko okazja do rozwoju naukowego, ale również do sprawdzenia swoich umiejętności w starciu z drużynami z całego kraju.