Zespół

Teresa Kozaczewska

Koordynatorka Projektu

Anna Kulma

PR

Dorota Kolarska

PR

Jakub Kozłowski

Rekrutacja

Krzysztof Buła

Sponsorzy

Zespół Merytoryczny

Agnieszka Rębacz

Maciek Tarnowski

Jakub Winiecki

Kacper Nowina-Konopka