Zespół główny

Krzysztof Buła

Koordynator Projektu

Gabriela Klimczyk

Obsługa Administracyjna

Dorota Kolarska

PR i Rekrutacja

Project managerowie

Jakub Kozłowski

Koordynator Merytoryczny

Marek Kołodziejczyk

Koordynator Turniejów Eliminacyjnych

Mikołaj Kluczewski

Koordynator ds. Zadebatuj

Mikołaj Krupa

Koordynator Wydarzeń Towarzyszących